KRONISKE SYGDOMME

Vi ønsker at have høj kvalitet mht. opsporing, udredning og behandling af kroniske sygdomme. 
 
Derfor vil vi gerne tilbyde regelmæssige kontroller af kroniske lidelser som 

 • Forhøjet blodtryk
 • Hjertesygdom (f.eks. atrieflimmer eller hjertesvigt)
 • Sukkersyge (diabetes)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Astma / allergi
 • Knogleskørhed (osteoporose)

De typiske forløb for forskellige kontroller


Blodtryk
 
Den løbende blodtrykskontrol består typisk af 1-2 kontroller årligt

 • Årskontrollen hos lægen, som forudgås af tid hos sygeplejersken til blodprøver, urinundersøgelse og EKG.
 • De andre kontroller, vil typisk kun være en tid hos lægen.
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en ny tid til næste kontrol.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.


Diabetes
 
Den løbende diabeteskontrol består hos os af 3-4 kontroller årligt

 

 • Årskontrollen hos lægen, som forudgås af tid hos sygeplejersken til blodprøver, urinundersøgelse og EKG.
 • Hver 3.-4.måned kontrol hos lægen forudgået af en tid hos sygeplejersken.
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en ny tid til både sygeplejerske og læge.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.
 • Enkelte af vores diabetespatienter følges med regelmæssige kontroller på hospitalet.

 
KOL
 
Den løbende KOL-kontrol består hos os af 2-4 kontroller årligt

 • Årskontrollen hos lægen, som forudgås af tid hos sygeplejerske til lungefunktionsundersøgelse, blodprøver og EKG i laboratoriet
 • De andre kontroller hos hos lægen, forudgået tid hos sygeplejersken til lungefunktionsundersøgelse 
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en nye tider hos læge / sygeplejerske.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.
 • KOL patienter bør altid kontakte os akut ved luftvejsinfektioner, eller forværring i åndenød.